“Chay wants to fly” becomes “De vliegende hond”

by Johannez on August 21, 2019 August 21, 2019

We will change the name of the facebook page into “De Vliegende Hond”, since it’s more about the movie itself then about the movie’s instagram page.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

“Chay wants to fly” wordt “De Vliegende Hond”

by Johannez on August 21, 2019 August 21, 2019

We zullen de naam van de facebook pagina veranderen inĀ “De Vliegende Hond”, aangezien het meer over de film zelf gaat, dan over de instagram account van de film.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: